مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی الكترونيك
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت نصب نيرو
  مهندسی برق/ برقكار وكانكشن كار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • الكترونيك وكامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: كارداني وكارشناسي الكترونيك و دوره كامپيوتر از جهاد دانشگاهي

ابزار و نرم افزار

 • وسائل تعمير ونگهداري الكترونيك وكامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي الكترونيك

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • الكترونيك وكامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: كارداني وكارشناسي الكترونيك و دوره كامپيوتر از جهاد دانشگاهي
https://.com