مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی

دانش تخصصی

 • مدرک برق ساختمان درجه یک و دو
  40% Complete
  عنوان مدرک: برق ساختمان درجه یک و دو
دانش تخصصی
 • مدرک برق ساختمان درجه یک و دو
  40% Complete
  عنوان مدرک: برق ساختمان درجه یک و دو
https://.com