مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه امام رضا (ع) / معدل 13.86

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت کاوش پی مشهد
  مدیر واحد انفورماتیک
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت کاوش پی مشهد
  سخت افزار و شبکه/ طراحی وپیاده سازی شبکه داخلی BOT I1 مشهد
 • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  هتل لاله مشهد
  سخت افزار و شبکه/ راه اندازی وایرلس
 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  موسسه اموزشی بارثاوا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس
 • مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  موسسه آموزشی بار ثاوا
  سخت افزار و شبکه/ مدرس
 • مهر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  موسسه آموزشی پارسیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس
 • شهریور ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت کاوش پی مشهد
  سخت افزار و شبکه/ طراحی ، پیاده سازی و اجرای دوبین های مدار بسته مبتنی بر IP
 • بهمن ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت کاوش پی مشهد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس

  توضیحات: نصب سرور 2008 و پیاده سازی سرویس های active directory ,dhcp & dns
  پیاده سازی Tmg server 2008

 • تیر ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۸
  دانشگاه جامع علمی و کاربردی هنر
  سخت افزار و شبکه/ شرکت در راه اندازی شبکه و انجام خدمات پسیو
 • تیر ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۸۸
  شرکت کاوش پی مشهد
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  دانشگاه امام رضا (ع)
  سخت افزار و شبکه/ طراحی و پیاده سازی آزمایشگاه شبکه دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com