مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  پیمنت 24
  کارشناس امور مشتریان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com