مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  گرایش مدیریت اماکن ورزشی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانش تخصصی

 • مدیریت امور کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales (فروش)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت امور کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales (فروش)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com