مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش تکنولوژی علوم رنگ /دانشگاه دانشگاه آزاد ماهشهر / معدل 16.21

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  پخش رنگ
  مالی و حسابداری/ حسابدار با نرم افزار هلو
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  بیمه آتیه سازان حافظ
  کارشناس پذیرش و رسیدگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1,2

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1,2
https://.com