مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه سمنان / معدل 1816

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL2
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه بین المللی ICDL2 سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: سطح High 2 کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com