مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد زبان انگليسي
    گرایش آموزش /دانشگاه آزاد ملاير
https://.com