مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه علم و صنعت
 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه علم و صنعت / معدل 17.32
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه تبریز / معدل 16.38

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  حل تمرین درس بهینه سازی محدب
 • 1395
  حل تمرین درس کنترل پیش بین

پروژه ها

 • 1396
  طراحی کنترل کننده پیش بین مقاوم با نواحی جذب چندوجهی
  پروژه کارشناسی ارشد
 • 1394
  بهینه سازی مصرف نیروگاه با شبکه عصبی
  پروژه کارشناسی

افتخارات

 • 1396
  رتبه 6 کنکور دکتری برق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برگزار کننده دوره ازمایشگاه کنترل صنعتی در دانشگاه علم و صنعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برگزار کننده دوره ازمایشگاه کنترل صنعتی در دانشگاه علم و صنعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com