مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی زبان انگليسي
  گرایش آموزش /دانشگاه موسسه آموزش عالي تابران / معدل 15.29

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش
  مالی و حسابداری/ حسابدار اردوگاه شهيد بهشتي گلمكان
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش
  مسئول دفتر/ پذيرش اردوگاه شهيد بهشتي گلمكان

افتخارات

 • 1387
  نفر سوم جشنواره خوارزمي (شهرستان چناران) به علت ساخت كلاه كاسكت هوشمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه يك
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه دو
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نويسي ويژوال بيسيك

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه يك
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه دو
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نويسي ويژوال بيسيك
https://.com