مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۶
  شرکت دیده بان دژ کنترل
  / مدیر داخلی

  توضیحات: طراحی سیستم مداربسته آنالوگ و IP نظام بانکی مورد تأیید پلیس امنیت و پیشگیری در شعب بانک های صنعت و معدن ، سپه ، صادرات ، گردشگری ، توسعه صادرات و موسسه اعتباری کوثر
  ناظر مراحل نصب در پروژه های فوق
  برآورد هزینه و تآمین تجهیزات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس سیستم مداربسته آنالوگ
https://.com