مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1375
  دیپلم علوم انسانی
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  نفت
  مهندسی نفت/معدن/ کلامن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com