مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاعی دامون

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پست بانک
  مالی و حسابداری/ متصدی امور بانکی

افتخارات

 • 1393

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com