مختصری از من

بعد از پایان تحصیل دوران خدمت سربازی خود را از اسفند 92 تا دی ماه 94در اداره تعاون روستایی شهرستان طبس به عنوان کارشناس خدمات فنی و بازرگانی پشت سر گذاشتم که به طور کامل با امور اداری آشنا شده و به کارم مسلط شدم بعد از پایان خدمت با پیشنهاد یکی از دوستان وارد یک مجموعه صنعتی شدم که در ابتدای راه بودند که از من خواستن تا به عنوان نماینده تمام اختیار مراحل ثبت شرکت را برعهده بگیرم که ظرف مدت یک ماه مراحل ثبت شرکت(بوبین صنعت گلشن شرق) را انجام داده و وارد مرحله تولید شدیم در این شرکت تولید لوله های مقوایی و کاغذی را شروع کردیم که بنده به عنوان مدیر تولید نظارت مستقیم بر کل کارخانه را داشتم و در امور بازرگانی نیز مستقیما دخیل بودم و باتوجه به شخصیتی که دارم از مدیریت بالایی برخوردارم و باتوجه به اینکه به کار تیمی علاقه زیادی دارم می توان یک گروه یا مجموعه را به خوبی اداره کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی
  /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  بوبین صنعت گلشن شرق
  مذیر تولید و بازرگانی

  توضیحات: نظارت مستقیم بر تولید محصول،مدیریت در بازاریابی و فروش محصول

 • اسفند ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۴
  تعاون روستایی
  خدمات فنی وامور اداری

  توضیحات: نظارت بر فعالیت شرکتهای زیر مجموعه سازمان تعاون روستایی ،انجام امور اداری سازمان ،دوران خدمت سربازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی علوم کشاورزی
دانش تخصصی
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی علوم کشاورزی
https://.com