مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی حقوق
    گرایش حقوق /دانشگاه غیر انتفاعی نور طوبی / معدل 14

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
    موسسه حقوقی
    حقوق/ مشاور
https://.com