مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / معدل 17.5
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶
  یونیک فوم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  پخش مواد غذایی سیدی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lisrel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • RUP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com