مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم الکترونیک

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت پستیژ
  مالی و حسابداری/ مسول انبار
 • فروردین ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت پخش فاتک
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب فروش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت شیفر
  مالی و حسابداری/ سرپرست انبار
 • فروردین ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  شرکت خدماتی چیکا فجر (مسولیت محدود)
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ سرپرست اداری
 • مهر ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۳
  شرکت تولیدی قطعات آسانسور آسانرا
  مهندسی برق/ مونتاژ کار
 • تیر ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۲
  شرکت آریاسازه مهر
  مالی و حسابداری/ تحصیلدار

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار جامع مبنا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com