مختصری از من

- 5 سال سابقه کار در دفتر اسناد رسمی و اشنائی کامل به تنظیم اسناد رسمی و قراردادها .
- 10 سال سابقه وکالت دادگستری با صدها پرونده موفق حقوقی ، ثبتی ، خانواده و کیفری .
- 8 سال سابقه همکاری و وکالت به عنوان وکیل بانک صنعت و معدن و انجام دهها پرونده موفق در اداره اجرای ثبت .
- وکیل و مشاور حقوقی شرکتهای مختلف .
- ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت ، پیمانها و غیره .

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1376
  کارشناسی حقوق قضایی
  /دانشگاه تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور اردام
  وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت صنایع غذائی برگ بال (همیشک)
  وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  بانک صنعت و معدن
  وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت بلور و شیشه اصفهان
  وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  گالری ارت سنتر
  وکیل و مشاور حقوقی
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۵
  دفتر اسناد رسمی
  کارمند - سند نویس

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تنظیم قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تنظیم قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com