مختصری از من

I am a person active in the fields of art and science. and im interested in the field of art. in appropriate conditions and opportunities,i am interested in scientific research and patents.
im interested to register their own style in architecture. and my style patterns based on sustainable design, environmental design based on the influence I have.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسي معماري
  گرایش معماري /دانشگاه آزاد إسلامي محمودآباد / معدل 16.85

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشي رنگ رغن
 • و بدست آوردن رتبه ي اول تا سوم در مسابقات بين مدارس در دوره هاي راهنمايي و دبيرستان
 • ورزش هايي مورد علاقه : بسكتبال _ تنيس _ اسكيت _ شنا وگذراندن دوره هاي آموزشي در سنين ٨ تا ١٥ سال
 • نقاشي سياه قلم و گذراندن دوره هاي آموزشي طراحي در سنين ١٠ تا ١٥ سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • architectural engineering
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 3D max
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3D max / advanced / basic training to advanced degrees of education Amir
 • AutoCAD 2D
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3D max / advanced / basic training to advanced degrees of education Amir
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3D max / advanced / basic training to advanced degrees of education Amir
 • AutoCAD 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3D max / advanced / basic training to advanced degrees of education Amir
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3D max / advanced / basic training to advanced degrees of education Amir

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • architectural engineering
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com