مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  دکتری پزشکی عمومی
  /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / معدل 18.7
 • 1384 تا 1388
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 19.92

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  دبیرستان البرز تهران
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر المپیاد زیست شناسی
 • مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی 2 تهران
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر المپیاد زیست شناسی

  توضیحات: کسب مدال المپیاد توسط دانش آموزان دبیرستان

https://.com