مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اهواز
https://.com