مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (گیلان) / معدل 16
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار و شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • cloud computing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SIMD پردازش موازی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی موازی mmx & SSE
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • WireShark ابزارهای بررسی و خطایابی شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft visual basic 2006
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft visual basic2010
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft windows xp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft windows 7
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft windows 8 & 8.1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mini NET شبیه ساز شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ابزارهای گرافیک و ویرایش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ابزارهای Backup و Recovery
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار و شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • cloud computing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SIMD پردازش موازی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی موازی mmx & SSE
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • WireShark ابزارهای بررسی و خطایابی شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com