مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند / معدل 1450

پروژه ها

 • 1395
  کنترل کیفیت کارخانه زمزم
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com