مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  تراشکاری ملّت
  تراشکار

  توضیحات: تعمیرات هیدرولیکی همچون جک های هیدرولیکی
  مهارت جوشکاری CO2 ، الکترود،کاربیت
  تجربه کار با انواع دستگاه تراش و برشکاری

 • آبان ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  کارخانه شیشه
  انباردار

  توضیحات: به مدت یک سال انباردار کارخانه شیشه

 • مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۰
  پادیزه سازه اردکان
  انبار دار

  توضیحات: به مدت یک سال انباردار شرکت پادیزه سازه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com