مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1378
  دیپلم دیپلم
  گرایش تجربی / معدل 18

افتخارات

 • 1395
  مقام 8 کشوری در سال 1383
  مقام 1 تا 8 جام های کشور
  مقام 1 تا 3 در ارتفاع 120 و 130
  شرکت در بیش از 100 مسابقه کشوری
 • 1369
  از سن 9 سالگی سوارکاری شروع کردم
  22 سال سابقه کار در رشته سوارکاری
  مقام 8 کشوری در سال 1383
  مقام 1 تا 8 جام های کشور
  مقام 1 تا 3 در ارتفاع 120 و 130
  شرکت در بیش از 100 مسابقه کشوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن

دانش تخصصی

 • سوارکاری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سوارکاری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com