مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اقبال پور / معدل 17.67

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  شماران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس

  توضیحات: کارشتاس دیتا بیس گزارش سازی.

https://.com