مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی هم زمان زبان انگلیسی /دانشگاه جهاددانشگاهی مشهد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه زبان های خارجی بیان
  مدرس زبان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  دو سال سابقه تدریس در موسسه زبان های خارجی بیان ، 6 ماه سابقه تدریس در موسسه زبان های خارجی پوریان ، 6 ما سابقه تدریس در موسسات زبان های خارجی ممتاز و نور دانش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مترجمی مقالات ، مکاتبات بین المللی شرکت های بازرگانی ،

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com