مختصری از من

ارتباطات
تعهد و انگیزه خدمت
خود مدیریتی
مسئولیت پذیری و پاسخگویی بالا
کار تیمی(روحیه مشارکتی)
مشتری مداری

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش جهانگردی /دانشگاه غیرانتفاعی مازیار-رویان / معدل 16.71
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل / معدل 14.98

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  گروه فنی مهندسی حس ششم
  مالی و حسابداری/ دفتردار

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • معادلات ساختار عاملی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com