مختصری از من

بعنوان فردی که با علاقه شخصی به حرفه حسابداری روی آورده ام طی 26 سال کار حرفه ای با علاقه تمام و خستگی ناپذیر انجام وظیفه نموده و علی رغم تمامی فشارهای این نوع کار ، کاستی در علاقه خود نمی بینم . در خصوص مسائل مالیاتی که مبتلا به شرکتهاست تسلط نسبتا" کاملی بر قوانین مالیاتی و امور مربوطه دارم.به نحوی که تدوین لوایح مالیاتی و حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عمدتا" به مسئولیت و عهده بنده بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه تربیت مدرس

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  لوله سازی اهواز
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی ، رئیس حسابداری اموال ، رئیس حسابداری مالی ، رئیس کل مالی ، مدیر مالی و اداری ، مدیر مالی و اقتصادی ، عضو هیئت مدیره ، مشاور مالی و اقتصادی ، رئیس کمیسیون معاملات

  توضیحات: از خرداد 69 به استخدام لوله سازی اهواز وابسته به شرکت ملی نفت ایران درآمدم . پس از طی مراحل و مدارج ترقی از سال 89 تاکنون در سطح مدیریت ارشد مالی شرکت مشغول به کار بوده ام و هم اینک نیز به عنوان مشاور مالی و اقتصادی مشغول به فعالیت میباشم.

پروژه ها

 • 1380
  مکانیزه نمودن سیستم نگهداری اموال و حسابداری اموال لوله سازی اهواز در سال 1372 - 2 -اجرای سیستم جامع مالی شرکت لوله سازی اهواز بصورت شبکه در سال 1381
  مدیریت مستقیم در استقرار سیستم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حضور در جبهه های جنگ در دوران دفاع مقدس - چند دوره حضور و مشارکت در امور اجرایی انتخابات در سالهای 74 تا 82 -

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک: فراگیری تجربی در حین کار

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com