مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه پیام نور شهریار / معدل 15.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  فرآفن فرزان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • خرداد ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  فرآفن فرزان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com