مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی منهدسی تکنولوژی اویونیک
  /دانشگاه مرکز اموزش عالی علمی -کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران / معدل 15.1
 • 1386 تا 1389
  فوق دیپلم کاردان برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشکده غیر انتفاعی صدرا / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مربی شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • تسلط کافی به office , internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com