مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.09
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش بدون گرایش /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16.41

افتخارات

 • 1388
  رتبه 52 منطقه 2 و 167 کشور در کنکور ریاضی فیزیک سال 1388
  رتبه 4 طراحی کاربردی و 5 تبدیل انرژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393
  رتبه 9 نوزدهمین مرحله المپیاد مهندسی مکانیک

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار converge
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار avl-fire
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solid Works
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com