مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  مادیران
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • دوره یکسالهMBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره یکسالهMBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com