مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1381
    دیپلم نقشه برداری
https://.com