مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1381
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 15
https://.com