مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه توحید
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مکاترونیک
  /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 15

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc درجه 2
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه ICDL
 • برنامه نویسی MATLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc درجه 2
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه ICDL
 • برنامه نویسی MATLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com