مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد حسابداری
    گرایش - /دانشگاه کردستان / معدل 17.52
https://.com