مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش it /دانشگاه شریعتی / معدل 18.6

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت رسانه ساز دانش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر بخش it

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله isi

پروژه ها

 • 1393
  طراحی نرم افزار نویسا
  مسئول فنی

افتخارات

 • 1390
  ورود به انجمن هکران ایران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کسب دانش و مهارت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: sisco- mcitp

ابزار و نرم افزار

 • microsoft
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: sisco- mcitp
https://.com