مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1393
    دیپلم تجربي
    / معدل 18
https://.com