مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1392
  کارشناسی کارشناسی برق
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  ----
  نرم افزار/ طراحی و مدیریت وبسایت

  توضیحات: انجام پروژه های طراحی و مدیریت وبسایت

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت راد
  نرم افزار/ مسئول پروژه های نرم افزارهای مالی و اداری

  توضیحات: پیاده سازی نرم افزارهای اداری( دبیرخانه ، گردش کار مبتنی بر ایزو ، ترمینال داده، آرشیو فنی) و مالی (خرید و فروش ، انبار، خزانه داری) در بیش از شصت مجموعه

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  شورای گسترش زبان فارسی
  مسئول اجرایی
 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  -
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ -
https://.com