مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد MBA
    گرایش استراتژی /دانشگاه تهران / معدل 18.87
https://.com