مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه چمران کرمان / معدل 15.5

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    پوشاک مهدی
    سخت افزار و شبکه/ پشتیبان شبکه
https://.com