مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اینجانب علاقه زیادی به کارها وامور اینترنتی دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پارسیان
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
https://.com