مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش مديريت بازاريابي /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  گرایش مديريت بازرگاني /دانشگاه كار قزوين

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  چاپ مقاله ISI در ژورنال بين المللي Emerald با عنوان بررسي نقش تبليغات اينترنتي بر ارزش ويژه برند در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ايراني
https://.com