مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش جامدات /دانشگاه آزاد پردیس / معدل 16
https://.com