مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالوژی صنعتی /دانشگاه دولتی شهرکرد / معدل 15
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالوژی صنعتی /دانشگاه دولتی شهرکرد / معدل 15

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره بازرسی چشمی جوش(VT)سطح1&2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره بازرسی چشمی جوش(VT)سطح1&2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com