مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسي معماري
    گرایش معماري معماري /دانشگاه رشت
https://.com