مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی روانشناسی بالینی
  /دانشگاه آزاد واحد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت کروز
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com