مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت ساختمانی آشیان گستران
  مهندسی عمران/ معماری/ پیمانکار پروژه-مدیر فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386

افتخارات

 • 1386
  ساخت200 واحد آپارتمان در ورامین
 • 1386
  ساخت 200 واحد آپارتمان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تحقیقات ساختمانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com