مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  دکتری
  /دانشگاه
 • 1385 تا 1387
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1378 تا 1383
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  مهندسی برق/
 • اسفند ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹
  بازاریابی و فروش/
 • مرداد ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۶
  مهندسی برق/
https://.com